Hans van der Mark
Beeldend kunstenaar
Tekst in voorbereiding

 

Markant Art Projects
nieuwe naam voor
Galerie Markant

Galerie Markant heeft een traditie
Deelname aan:
Internationale kunstbeurzen (o.a. Art La – Los Angeles)
KunstRai Amsterdam
Overige kunstbeurzen in Nederland

Curatorschap voor exposities in California
Curator en intermediair van kunstenaars uit Nederland en Los Angeles
Organisator van Beeldentuinen
Het exposeren van hedendaagse kunst

Markant Art Projects wil de nadruk leggen op het organiseren van
kunstprojecten die tot stand komen op ongebruikelijke en wisselende locaties
om de relatie tussen gebouwen en kunst te versterken.
Kunst vanuit verschillende disciplines kan daaraan een bijdrage leveren